Minerały

Minerały
Minerały
Minerały

Minerały w rozumieniu geologicznym są to najmniejsze jednostki, z jakich zbudowana jest skorupa ziemska, jest to pierwiastek, związek chemiczny. Minerały są to ciała stałe o budowie krystalicznej. Wyjątkami są tutaj ozokeryt, bursztyn oraz opal, które są w postaci ciał niekrystalicznych. Węgiel, złoto czy platyna to minerały, w składzie których występuje tylko jeden pierwiastek. Związkiem chemicznym jest natomiast kwarc, sól czy oliwin.

Kalcyt, krzemian, kwarc, amfibole, dolomit, minerały ilaste są to minerały skałotwórcze, które stanowią  główne składniki budujące skały.

Charakterystyczną dla minerałów cechą jest określenie:
* układu krystalograficznego,
* zabarwienia,
* barwy minerału,
* twardości,
* łupliwości minerału,
* przełamu oraz
* rysy.

Występują takie minerały jak: żelazo, złoto, limonit, fluoryt, gips, hematyt, cynober, beryl, alabaster, bursztyn, opal, miedź, piryt, magnetyt, kasyteryt, chromit, saletra indyjska, malachit, magnezyt, sól kamienna, sole potasowe, apatyt.

Minerały
powstają z utworów pomagmowych (m.in. krzemiany, glinokrzemiany), które powstały wcześniej na skutek krystalizacji magmy w temp. 1600-1800 st. C. Minerały tworzą się wypełniając szczeliny w skałach, a także nowe fazy krystaliczne, które są wykrystalizowane z gazów lub z wcześniej zmienionych minerałów w procesach metasomatycznych i pneumatolitycznych np. minerały pegmatytów.

Minerały dzielą się na minerały skał osadowych i skał metamorficznych.
- minerały skał osadowych - minerały powstające na skutek procesów utleniania, rozpuszczania, rozkruszania i innych, które zachodzą pod wpływem czynników atmosferycznych.

- minerały skał metamorficznych - minerały powstające na skutek metamorfizmu (przeobrażenia), zachodzącego przy zmianie temperatury i/lub ciśnienia zewnętrznego, oddziaływującego na minerały. W takich przypadkach struktura wewnętrzna minerałów ulega przeobrażeniu, zmienia się także czasami skład chemiczny.

Mineralogia jest to nauka o minerałach, zajmująca się ich powstawaniem, budową oraz strukturą. Mineralogia zajmuje się także właściwościami fizycznymi i chemicznymi minerałów oraz ich wykształceniem i przeobrażeniem. Jej zadaniem jest również klasyfikacja minerałów oraz metody ich rozpoznawania.